WTZ

Elżbieta Kram

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej

DSC01378

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu o specjalizacji  pedagogika elementarna z terapią pedagogiczną. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i wiele szkoleń, kursów z zakresu terapii i pracy z osobami niepełnosprawnymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi jako terapeuta zajęciowy.
Ze Stowarzyszeniem ROKTAR  jest związana od dnia jego  założenia. Skromnie się chwali, że Stowarzyszenie powstało w dniu jej imienin.

Zdaniem uczestników:

„Chętnie tłumaczy, aż sama zauważy, że to nie jest dla ciebie”

Nasza Kierowniczka pracuje w biurze. Jest w porządku, bo też nam pomaga. Umożliwia nam korzystanie z dodatkowych zajęć. Jak trzeba to skarci – bo musi czasem. Ma ładny głos do śpiewania. Zawsze nas wita jak przychodzimy.
Jest uśmiechnięta, nie wiadomo kiedy mówi poważnie a kiedy żartuje. Kwitnąca, rozwijająca się, bardzo sympatyczna i ciepła osoba.
Nauczyła nas ubierać kurtki. Gdy masz problem to potrafi pomóc. Nie jest wybuchowa. Ma dużo pozytywnej energii. Jest dynamiczna, przypomina o zasadach. Zgadza się na nasze propozycje.
Potrafi przypomnieć o urodzinach, imieninach, że jakiś prezent i życzenia. Nie robi niczego pochopnie. Analizuje i rozwiązuje problemy, dzwoni do rodziców. Znajduje czas i zastępuje chętnie terapeutów.
Wrażliwa na uczucia innych, raczej daje odpocząć jak ktoś już nie ma siły. Pozytywnie nastawiona na cel.
Fajna, daje nam kasę. Kieruje naszym kieszonkowym. Pozwala robić imprezy i dyskoteki, umożliwia nam w ten sposób rozrywkę.

“Jak poprosisz o pożyczenie to ci pożyczy”
Weronika (Weronika Szulc)

“Trzeba jej powiedzieć przynajmniej tydzień wcześniej to się zastanowi”
Piotr (Piotr Iwański)

“Przytuli cię i wytłumaczy”
Małgosia (Małgorzata Mruk)

“Jest Kochana”
Mati – Dominik  (Mateusz Tomczak)

wyłącz

Joanna Flachmańska

Terapeuta zajęciowy w pracowni Komputerowo-Fotograficznej

DSCN1557Ukończyła studia podyplomowe na UAM w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej,   magister socjologii kultury na kierunku Socjologia w WSNHiD w Poznaniu,  absolwentka Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu o kierunku opiekun w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz uzyskała tytuł licencjata w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku marketing i zarządzanie.  Ukończyła warsztaty, kursy i szkolenia: “warsztaty dla opiekunów osób starszych – praca z  seniorami w oparciu o atrakcyjne formy aktywizacji intelektualnej, społecznej i artystycznej”:, szkolenie z zakresu “socjoterapii – różne rodzaje i formy terapii zajęciowej”, kurs “fotografii cyfrowej na poziomie podstawowym”.

Pracowała jako instruktor terapii zajęciowej w dwóch Dziennych Domach Pomocy Społecznej w Poznaniu, organizując zajęcia aktywizujące usprawniające procesy poznawcze, zajęcia  z zakresu obsługi komputera oraz zajęcia manualne  dla  osób starszych. Prywatnie szczęśliwa żona i mama. Właścicielka dwóch charakternych kotek. Mieszkająca w pięknym Tarnowie Podgórnym.

Zdaniem uczestników:

“Pani Asia robi z nami różne przedstawienia np. „stół łączy ludzi”.

Ela (Elżbieta Wiśniewska)
 

“Pani Asia tłumaczy kilka tysięcy razy. Dba o siebie, jest kolorowa i ubrana jak barwny ptak”.

Wera (Weronika Szulc)

“Pani Asia uśmiechnięta, pogodna osoba, czasami dąży wytrwale do celu. Udowadnia, że każdy może. Uczy nas nowych rzeczy i robi to skutecznie. Ma ochotę na delikatne żarty, też się uśmiecha i żartuje. Czasami kilka tysięcy razy tłumaczy.  Zawsze znajduje czas żeby pogadać”.

Iwan (Piotr Iwański)

wyłącz

Anna Karpik

Terapeuta zajęciowy w pracowni Technik Różnych oraz psycholog

 P3

Terapeuta zajęciowy z zamiłowania, z wykształcenia psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Od wielu lat związana z różnymi warsztatami terapii zajęciowej. Ukończyła kursy udoskonalające w zakresie oligofrenopedagogiki oraz inne specjalistyczne warsztaty i szkolenia potrzebne do pracy z  osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi Pracownię Technik Różnych, gdzie powstają przedmioty dekoracyjne i użytkowe.
Prywatnie szczęśliwa żona i mama dorosłej córki i nastoletniego syna. Osoba żyjąca w zgodzie
z naturą i sobą. Od kilku miesięcy realizuje swoje ekologiczne pasje na pięknej polskiej wsi, po wieloletnim życiu w dużym mieście.

Zdaniem uczestników:

Pani Ania „Zawsze widzi barwy”

Wercia (Weronika Szulc)

Pani Ania jest miła, jak trzeba to pomoże, jest otwarta i kontaktowa. Można się zwrócić do niej z każdą sprawą bo potrafi pomóc. Umie dobrze wytłumaczyć.

Krzysztof (Krzysztof Sadek)

Pani Ania ma dobry głos do śpiewania, jest ładna.
Pani Ania jest bardzo fajna, uśmiechnięta i wesoła. Zawsze jest schludnie ubrana i promienna od rana. Jak mamy problem to idziemy do niej. Pani Ania zawsze wysłucha, rozdziela konflikty, łagodzi spory. Pani Ania daje przykład jak się ubrać na drugi dzień. Jak wychodzimy to zawsze przypomina jak się ubrać. Jest wzorcem do naśladowania. Nigdy nie jest smutna, ale jak już jest to staramy się  ją pocieszyć. Pani Ania jest fajną kobietą.

„Zawsze nie puszcza żab z ust tzn. nie przekazuje tego co jej mówimy”
Piotr (Piotr Iwański)

„Jeśli będzie prosiła to mogę coś zrobić”
Mateusz (Mateusz Szymański)

wyłącz

WTZ ROKTAR

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Prowadzona w warsztatach rehabilitacja społeczna ma na celu rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej. Włączania osób niepełnosprawnych we wszystkich przejawach życia społecznego by mogły być i czuć się użytecznymi i w pełni wartościowym członkiem społeczności oraz mieć możliwość do korzystania ze wszystkich dóbr społecznych i kulturalnych.
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego. Rehabilitacja zawodowa powinna wyposażyć uczestników warsztatu w najprostsze umiejętności i nawyki związane z pracą oraz w szereg cech osobowości: punktualność, staranność i dokładność oraz odpowiedzialność za wykonywane zadanie, odporność na presję czasu, które są bardzo cenione przez pracodawców.
Warsztat jest placówką pobytu dziennego, czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba, która posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawnością wydawane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.
W każdym Warsztacie działa Rada Programowa, która opracowuje dla każdego uczestnika indywidualne programy rehabilitacji i terapii, uwzględniając możliwości danego uczestnika.

Nasz Warsztat został założony 15 grudnia 2011roku. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR”.. Siedziba Warsztatu jest w Baranowie przy ulicy Wspólnej 5. Zajęcia warsztatowe są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 dla 20 osób niepełnosprawnych. Uczestnikami warsztatu są osoby z terenu dwóch Gmin: Rokietnica i Tarnowo Podgórne. Nasi podopieczni są dowożeni busem, ale są też uczestnicy, którzy dojeżdżają samodzielnie komunikacją podmiejską.
W Naszym WTZ są prowadzone zajęcia w następujących pracowniach:
• Pracowni Gospodarstwa Domowego
• Pracowni Wikliniarsko – Plecionkarska
• Pracowni Komputerowo- Fotograficzna
• Pracowni Technik Różnych
oraz zajęcia rehabilitacji fizycznej i terapii psychologicznej.
Uczestnicy naszego warsztatu bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych, literackich oraz zawodach sportowych.
Każdy dzień w Naszym WTZ wygląda inaczej- nie tylko pracujemy, ale także spotykamy się ze sobą mamy czas na „śmiech i płacz”. Często wspólnie świętujemy urodziny i imieniny naszych podopiecznych, bawimy się na zabawach, jeździmy na wycieczki, podziwiając piękne zakątki naszego kraju. W naszych pracowniach są wykonywane oryginalne, ciekawe i ładne prace, które prezentujemy na licznych wystawach i kiermaszach organizowanych na terenie Gminy Rokietnica i Gminy Tarnowo Podgórne.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami na kolejnych stronach zakładkach.

wyłącz

Joanna Muth

Terapeuta w pracowni Gospodarstwa Domowego

DSC_0123Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalizacji edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wieloletnia wolontariuszka podczas corocznych turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych Społecznej Podstawowej Szkoły Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego „Zakątek”. Czas wolny przeznacza na podróże, taniec, dobrą książkę i malowanie na płótnie.

Zdaniem uczestników:

Pani Joasia ma poczucie humoru, umie dobrze tłumaczyć i jest to zrozumiałe. Jak ktoś zgłasza chęć do pomocy, nawet jak nie jest w kuchni, to nie odmówi. Dba o innych. Zawsze ładnie wygląda.

Dba o estetykę w kuchni i podczas jedzenia.

Krzysiek (Krzysztof Sadek)

U pani Asi nie można się nudzić. Ciągle próbuje nas lepiej poznać i dużo pyta.

Piotr (Piotr Iwański)

Gotuje ekologicznie i dba o zdrowie.

Weronika (Weronika Szulc)

wyłącz

Galeria prac pracowni

pgd          pkf

pwp          ptr

wyłącz

Marzena Dębska

Panna Marzena Dębska

U18

Współtowarzyszka podróży weroniczych, jednak bez większego szczęścia do przygód. Na co dzień dobrowolnie i z przekonaniem w niezwykły sposób afirmuje rzeczywistość. Na przykład podając posiłek:  -Pani Aniu, dobre było czy dobre? – po chwili -…i jak?

wyłącz

Przemysław Bieniewski

Papo Smerfie Bieniewski

U20

Chyba dobrze się czuje u nas w  Kargulowym Plemieniu, z którego najbardziej nie cierpi Gargamela i pana Zbyszka. Jak już podchodzi do płota to konkretnie bierze się za robotę. Jest bardzo staranny:  wyplecie, wklepie, zmaluje, przepłynie, pokroi czy wytnie numer. Wszystko bardzo precyzyjnie, smerfastycznie. Niekiedy spontanicznie prowadzi warsztaty z tematu: jak przeżywać sukces w sporcie.

wyłącz

Gospodarstwa Domowego

„W kuchni jest kolorowo i dzieje się”

Obraz-1461-KopiowaniePracownię prowadzi Joanna Muth.

Zajęcia w tej pracowni pomagają w nabywaniu  umiejętności niezbędnych w życiu codziennym ich celem jest uzyskanie maksymalnej niezależności życiowej uczestników.  W trakcie przygotowywane są proste posiłki, uczestnicy posługują się nożem i obieraczką, uczą się obsługi sprzętów kuchennych tj. mikser, blender, czajnik elektryczny, lodówka, kuchenka elektryczna. Poznają podstawowe zasady savoir – vivre

Czytaj więcej

wyłącz

Izabela Grześkowiak

Terapeuta w pracowni Technik Różnych 

DSC_0042

Ukończyła szkołę medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Gnieźnie o kierunku terapeuta zajęciowy. Odbyła półroczny staż w Świetlicy Środowiskowej w Czerniejewie. Organizowała zajęcia plastyczne i sportowe dla dzieci i młodzieży. Obecnie w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzi zajęcia w pracowni technik różnych z ukierunkowaniem na malarstwo i rysunek. Przygotowuje z uczestnikami prace do konkursów plastycznych. Są to głównie akryle na płótnie. Pod jej kierunkiem powstają wystawy prac plastycznych prezentowane na terenie Gmin Rokietnica i Tarnowo Podgórne.

Prywatnie mama i żona, która w wolnej chwili słucha dobrej rockowej muzyki i maluje. Jedną z jej ulubionych technik malowania są pastele suche.

 

Zdaniem uczestników:

 „Pani Iza jest miła, fajna i super”.

Ela  (Elżbieta Wiśniewska)

„Pani Iza jest kochana”.

Jagoda (Jagoda Janiszewska)

„ Pani Iza jest wesoła dużo się uśmiecha”.

Marta (Marta Kubiak)

„ Jest fajna i ładna”.

Przemo (Przemysław Bieniewski)

„ Pani Iza nie krzyczy na nas, jest miła i nam pomaga”.

Mateusz (Mateusz Szymański)

wyłącz