Kontakt

Możesz się z nami skontaktować drogą mailową wypełniając poniższą tabelkę.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka i Syndyka Ewelina Pernet – Szóstak, z siedzibą w Poznaniu (60 – 848),  przy ul. Poznańskiej 3/4.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi – obsługi prawnej:

 1. Przedstawicielem Administratora jest adwokat Ewelina Pernet – Szóstak (adwokat@pernet.com.pl)
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zlecenia obsługi prawnej bądź też postanowienia sądu, na podstawie RODO oraz przepisów odrębnych, w tym ustawy Prawo o adwokaturze.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od daty prawomocnego zakończenia sprawy bądź przez okres lat 5, zgodnie z przepisami podatkowymi.
 4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą trwale usunięte z wszelkich nośników, a dokumentacja przechowywana w formie papierowej zostanie zniszczona.
 5. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji zlecenia, w tym zainicjowania postępowania sądowego. Podanie danych w postępowaniach upadłościowych wynika z przepisów odrębnych, w tym z ustawy Prawo upadłościowe.
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w ramach realizacji zlecenia innym odbiorcom, w tym: biuru rachunkowemu, innym kancelariom, podmiotom kooperującym, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.

 

Rokietnica ul. Szamotulska 8A
62-090 Rokietnica
tel. 502-631-137
e-mail: roktar@roktar.pl
Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Rokietnicy

nr konta:
86 9043 1041 2041 0053 0275 0001


Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. 27 Grudnia 8
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 500 420 323, 61 8510 805
 • http://www.lusowskizdroj.pl/kontakt
 • http://www.tarnowo-podgorne.pl/
 • http://www.bzwbk.pl/
 • http://www.glutenex.com.pl/
 • http://powiat.poznan.pl/
 • http://panoramafirm.pl/wielkopolskie,pozna%C5%84ski,tarnowo_podg%C3%B3rne,%C5%82anowa,19/bor_bus_leszek_borowiak-aajdzw_ntb.html
 • http://powiat.poznan.pl/
 • http://www.platinumoil.eu/go.live.php/PL-H7/kontakt.html