Placówki

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Prowadzona w warsztatach rehabilitacja społeczna ma na celu rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej. Włączania osób niepełnosprawnych we wszystkich przejawach życia społecznego by mogły być i czuć się użytecznymi i w pełni wartościowym członkiem społeczności oraz mieć możliwość do korzystania ze wszystkich dóbr społecznych i kulturalnych.
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego. Rehabilitacja zawodowa powinna wyposażyć uczestników warsztatu w najprostsze umiejętności i nawyki związane z pracą oraz w szereg cech osobowości: punktualność, staranność i dokładność oraz odpowiedzialność za wykonywane zadanie, odporność na presję czasu, które są bardzo cenione przez pracodawców.
Warsztat jest placówką pobytu dziennego, czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba, która posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawnością wydawane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.
W każdym Warsztacie działa Rada Programowa, która opracowuje dla każdego uczestnika indywidualne programy rehabilitacji i terapii, uwzględniając możliwości danego uczestnika.

Nasz Warsztat został założony 15 grudnia 2011roku. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR”. Siedziba Warsztatu do sierpnia 2019 roku była w Baranowie, przy ulicy Wspólnej 5. Od sierpnia 2019 roku Warsztat ma nową siedzibę w w nowoczesnym budynku wybudowanym przez Gminę Tarnowo Podgórne. Warsztat mieści się w  Tarnowie Podgórnym, przy ulicy 27 Grudnia 8. Zajęcia warsztatowe są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 dla 33 osób niepełnosprawnych. Uczestnikami warsztatu są osoby z terenu dwóch Gmin: Rokietnica i Tarnowo Podgórne. Nasi podopieczni są dowożeni busem, ale są też uczestnicy, którzy dojeżdżają samodzielnie komunikacją podmiejską.
W Naszym WTZ są prowadzone zajęcia w następujących pracowniach:
• Pracowni Gospodarstwa Domowego
• Pracowni Plastyczno – Ceramicznej
• Pracowni Komputerowo- Fotograficzna
• Pracowni Technik Różnych
• Pracowni Krawiecko – Artystycznej
• Pracowni Umiejętności Społecznych
• Pracowni Ogrodniczo – Porządkowej
oraz zajęcia z rehabilitacji fizycznej i terapii psychologicznej.
Uczestnicy naszego warsztatu bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych, literackich oraz zawodach sportowych.
Każdy dzień w Naszym WTZ wygląda inaczej – nie tylko pracujemy, ale także spotykamy się ze sobą mamy czas na „śmiech i płacz”. Często wspólnie świętujemy urodziny i imieniny naszych podopiecznych, bawimy się na zabawach, jeździmy na wycieczki, podziwiając piękne zakątki naszego kraju. W naszych pracowniach są wykonywane oryginalne, ciekawe i ładne prace, które prezentujemy na licznych wystawach i kiermaszach organizowanych na terenie Gminy Rokietnica i Gminy Tarnowo Podgórne.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami na kolejnych stronach zakładkach.

Rokietnica ul. Szamotulska 8A
62-090 Rokietnica
tel. 502-631-137
e-mail: roktar@roktar.pl
Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Rokietnicy

nr konta:
86 9043 1041 2041 0053 0275 0001


Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. 27 Grudnia 8
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 500 420 323, 61 8510 805
  • http://www.tarnowo-podgorne.pl/
  • http://www.glutenex.com.pl/
  • http://powiat.poznan.pl/
  • http://www.lusowskizdroj.pl/kontakt
  • http://powiat.poznan.pl/
  • http://www.bzwbk.pl/
  • http://panoramafirm.pl/wielkopolskie,pozna%C5%84ski,tarnowo_podg%C3%B3rne,%C5%82anowa,19/bor_bus_leszek_borowiak-aajdzw_ntb.html
  • http://www.platinumoil.eu/go.live.php/PL-H7/kontakt.html