WTZ ROKTAR

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Prowadzona w warsztatach rehabilitacja społeczna ma na celu rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej. Włączania osób niepełnosprawnych we wszystkich przejawach życia społecznego by mogły być i czuć się użytecznymi i w pełni wartościowym członkiem społeczności oraz mieć możliwość do korzystania ze wszystkich dóbr społecznych i kulturalnych.
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego. Rehabilitacja zawodowa powinna wyposażyć uczestników warsztatu w najprostsze umiejętności i nawyki związane z pracą oraz w szereg cech osobowości: punktualność, staranność i dokładność oraz odpowiedzialność za wykonywane zadanie, odporność na presję czasu, które są bardzo cenione przez pracodawców.
Warsztat jest placówką pobytu dziennego, czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba, która posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawnością wydawane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.
W każdym Warsztacie działa Rada Programowa, która opracowuje dla każdego uczestnika indywidualne programy rehabilitacji i terapii, uwzględniając możliwości danego uczestnika.

Nasz Warsztat został założony 15 grudnia 2011roku. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR”.. Siedziba Warsztatu jest w Baranowie przy ulicy Wspólnej 5. Zajęcia warsztatowe są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 dla 20 osób niepełnosprawnych. Uczestnikami warsztatu są osoby z terenu dwóch Gmin: Rokietnica i Tarnowo Podgórne. Nasi podopieczni są dowożeni busem, ale są też uczestnicy, którzy dojeżdżają samodzielnie komunikacją podmiejską.
W Naszym WTZ są prowadzone zajęcia w następujących pracowniach:
• Pracowni Gospodarstwa Domowego
• Pracowni Wikliniarsko – Plecionkarska
• Pracowni Komputerowo- Fotograficzna
• Pracowni Technik Różnych
oraz zajęcia rehabilitacji fizycznej i terapii psychologicznej.
Uczestnicy naszego warsztatu bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych, literackich oraz zawodach sportowych.
Każdy dzień w Naszym WTZ wygląda inaczej- nie tylko pracujemy, ale także spotykamy się ze sobą mamy czas na „śmiech i płacz”. Często wspólnie świętujemy urodziny i imieniny naszych podopiecznych, bawimy się na zabawach, jeździmy na wycieczki, podziwiając piękne zakątki naszego kraju. W naszych pracowniach są wykonywane oryginalne, ciekawe i ładne prace, które prezentujemy na licznych wystawach i kiermaszach organizowanych na terenie Gminy Rokietnica i Gminy Tarnowo Podgórne.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami na kolejnych stronach zakładkach.