O nas

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin RokTar działa na terenie dwóch sąsiednich gmin: Rokietnicy i Tarnowa Podgórnego. Powołane zostało do życia na zebraniu założycielskim 18 czerwca 2008 roku w Rokietnicy. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców oraz władz gmin.

Celami stowarzyszenia jest szerokie działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizujemy zajęcia rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej, różne formy aktywności poprawiające zaradność osobistą, rozwój i edukację, utrwalanie zdobytych umiejętności. Wspieramy rodziców i opiekunów. Oferujemy dla osób niepełnosprawnych działania usprawniające jak: zajęcia rehabilitacyjne w wodzie, zajęcia hipoterapii oraz wyjazdy turystyczne jednodniowe a w okresie wakacyjnym kilkudniowe wycieczki nad morze lub w góry. Prowadzimy spotkania informacyjne i szkoleniowe, imprezy integracyjne okazjonalne jak: zabawę andrzejkową, wieczór kolędowy, pikniki. Uczestniczymy z naszymi podopiecznymi na imprezach przygotowanych przez poznańskie środowisko osób niepełnosprawnych.

OPP. Od listopada 2009 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Niezwykle cenimy ofiarność osób przekazujących 1 % swojego podatku. Traktujemy to zawsze jako zrozumienie potrzeb niepełnosprawnych oraz uznanie naszej społecznej pracy. Otrzymane tą drogą pieniądze umożliwiają znaczne poszerzenie naszych możliwości. Zapewniamy, że każda złotówka trafia bezpośrednio do osób niepełnosprawnych.

WTZ. Od grudnia 2011 roku prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej dla 20 osób niepełnosprawnych, który mieści się w Baranowie przy ul. Wspólnej 5. Warsztat pracuje 5 dni w tygodniu od godziny 7.00 do 16.00. Zatrudniamy 7 pracowników. Zajęcia odbywają się w czterech pracowniach: Gospodarstwa Domowego, Wikliniarsko-Plecionkarskiej, Komputerowo-Fotograficznej, Technik Różnych. Osoby mające problem z dojazdem korzystają ze zorganizowanego przez nas dowozu. W Warsztacie zapewniamy zajęcia rehabilitacyjne ogólne i sportowe oraz zajęcia z psychologiem.

SPORT. Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych – bierzemy udział w zawodach dla osób niepełnosprawnych oraz organizujemy własne imprezy sportowe.

WSPÓŁPRACA. Czynnie współpracujemy z Gminą Tarnowo Podgórne, z Gminą Rokietnica oraz Powiatem Poznańskim. Wychodzimy na zewnątrz ze swoją ofertą i ze swoimi osiągnięciami podczas lokalnych uroczystości organizowanych przez Samorządy. Mamy grono Firm, Instytucji, Stowarzyszeń i Fundacji wspierających naszą działalność.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, działa dla dobra publicznego, nie kieruje się osiągnięciem zysku i pracuje non profit. Zarząd stowarzyszenia pracuje społecznie.

Rokietnica ul. Szamotulska 8A
62-090 Rokietnica
tel. 502-631-137
e-mail: roktar@roktar.pl
Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Rokietnicy

nr konta:
86 9043 1041 2041 0053 0275 0001


Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. 27 Grudnia 8
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 500 420 323, 61 8510 805
  • http://powiat.poznan.pl/
  • http://www.glutenex.com.pl/
  • http://powiat.poznan.pl/
  • http://www.lusowskizdroj.pl/kontakt
  • http://www.tarnowo-podgorne.pl/
  • http://panoramafirm.pl/wielkopolskie,pozna%C5%84ski,tarnowo_podg%C3%B3rne,%C5%82anowa,19/bor_bus_leszek_borowiak-aajdzw_ntb.html
  • http://www.bzwbk.pl/
  • http://www.platinumoil.eu/go.live.php/PL-H7/kontakt.html