„Od wsparcia do samodzielności”

Potrzeby samodzielności i niezależności są najczęściej artykułowanymi problemami przez osoby z niepełnosprawnościami. To co dla osoby pełnosprawnej jest oczywistym, codziennym  doświadczeniem, dla osoby z niepełnosprawnością bywa celem trudnym do osiągnięcia. Osoby z niepełnosprawnościami bardzo często nie mogą samodzielnie, częściowo lub całkowicie,  zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego, na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych, co nie może jednak wykluczać tych osób z możliwości podjęcia próby samodzielnego funkcjonowania związanego z wszystkimi obowiązkami życia domowego. W naszej dotychczasowej działalności otrzymywaliśmy wielokrotnie informacje od osób z niepełnosprawnościami, że chcą być bardziej samodzielne, same podejmować decyzje, chcą być traktowane poważnie i funkcjonować w społeczeństwie na równych prawach. Osoby z niepełnosprawnościami, na co dzień mieszkają z rodzicami, opiekunami lub najbliższymi rodzinami, przez których są często wyręczane w najprostszych czynnościach życia codziennego (począwszy od ubierania się, sprzątania ze stołu, czy porządkowania swojego najbliższego otoczenia). Dzieje się tak, ponieważ rodziny nie wierzą w możliwości i umiejętności osób z niepełnosprawnościami, czy też boją się o swoje dzieci. Chcielibyśmy, aby rodzice umożliwiali swoim dzieciom samodzielne podejmowanie decyzji, dawali większą swobodę w codziennym funkcjonowaniu, co przełożyłoby się na wzrost poczucia wartości u osób z niepełnosprawnościami. Zarząd Stowarzyszenia cały czas poszukuje możliwości rozwoju dla swoich podopiecznych. W ostatnim czasie bardzo ważna dla Stowarzyszenia, jest samodzielność i zaradność życiowa osób z niepełnosprawnościami. Dlatego już na etapie koncepcji budowy warsztatu terapii zajęciowej przez Gminę Tarnowo Podgórne, Stowarzyszenie dążyło do utworzenia mieszkań treningowych czy hostelu potrzebnego na czas niemożliwości opiekowania się osobą z niepełnosprawnością przez stałego opiekuna. W budynku, wybudowanym przez Gminę Tarnowo Podgórne, znalazły się pomieszczenia takie jak: 4 pokoje, łazienka oraz pomieszczenie przeznaczone na aneks kuchenny oraz pomieszczenie socjalne dla pracownika z przeznaczeniem na mieszkanie treningowe/hostel. Budynek został w zeszłym roku oddany do użytku. Warsztaty rozpoczęły swoją działalność  w nowej siedzibie w sierpniu 2019r. Przez cały rok Stowarzyszenie śledziło strony internetowe różnych instytucji, z których mogłoby uzyskać wsparcie finansowe na wyposażenie i działalność mieszkania treningowego. W czerwcu, na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, została zamieszczona informacja o konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Zarząd Stowarzyszenia przystąpił do konkursu i złożył ofertę pod tytułem „Od wsparcia do samodzielności”, która uzyskała  pozytywną ocenę. Oferta ta w założeniach ma pozwolić osobom z niepełnosprawnościami podjąć próbę samodzielnego życia poza domem rodzinnym, w mieszkaniu treningowym. Jest ona skierowana do dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które są uczestnikami WTZ, ŚDS czy pracują zawodowo i jednocześnie są mieszkańcami powiatu poznańskiego, głównie gmin: Rokietnica i Tarnowo Podgórne. Jest to pierwsza taka inicjatywa w powiecie poznańskim. Mieszkanie funkcjonuje w systemie całotygodniowym w godzinach od 15.00 do 7.00 od poniedziałku do piątku, a w weekendy całodobowo, łącznie z dniami świątecznymi. Jednocześnie w placówce będzie mieszkało i odbywało trening 5 uczestników zadania. Od 21 września br., pierwsza grupa, 5 uczestników WTZ, rozpocznie 3 tygodniowe ćwiczenie swojej samodzielności w mieszkaniu treningowym. Podczas pobytu będą prowadzone następujące treningi: trening umiejętności praktycznych życia codziennego, trening praktycznych umiejętności kulinarnych i nawyków prozdrowotnych, trening higieny, trening lekowy, trening umiejętności społecznych, trening ekonomiczny. W sumie w zadaniu weźmie udział 15 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  Wyposażenie pokoi i kuchni udało się zrealizować ze środków finansowych z projektu, ale także ze środków uzyskanych podczas Balu Sołtysów, organizowanego przez Sołtysów Gminy Rokietnica na rzecz naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy także paniom pielęgniarkom z Nzoz Zespół Pielęgniarek s.c. z Rokietnicy za zakupienie pięknych pledów na łóżka i poduszek na krzesła oraz wolontariuszom, dzięki którym w ciągu 1,5 tygodnia udało się przygotować pokoje
do zamieszkania.

  „Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego”.

 

PARTNERZY