2011

Organizacja zajęć rehabilitacyjnych i terapeutyczny dla osób z niepełnosprawnością umysłową z terenu Gminy.

od stycznia do grudnia 2011 r.

Dofinansowanie Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym.

W ramach projektu były prowadzone następujące zajęcia terapeutyczne:
• zajęcia rewalidacyjne,
• zajęcia z arteterapii,
• zajęcia z choreoterapii,
• zajęcia rehabilitacyjne (na basenie),
• zajęcia logopedyczne,
• zajęcia z wikliny.

Czytaj więcej

wyłącz

Poprawa jakości życia osób długotrwale i przewlekle chorych.

07.03.2011 r. – 25.11.2011 r.

Dofinansowanie Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

W ramach realizacji zadania były prowadzone zajęcia:
• zajęcia rehabilitacyjne,
• zajęcia logopedyczne,
oraz dwa wyjścia do kina.

Czytaj więcej

wyłącz

Wiosenny Turniej Bocci.

05.06.2011 r.

Dofinansowanie Urząd Gminy w Rokietnicy.

Obraz-110-KopiowanieTurniej zorganizowany był dla osób niepełnosprawnych.
W Turnieju wzięło udział 6 organizacji:

Czytaj więcej

wyłącz