“Od wsparcia do samodzielności”

W zeszłym roku pisaliśmy o realizacji zadania publicznego „Od wsparcia do samodzielności”, podczas którego dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, które są uczestnikami WTZ, ŚDS czy pracują zawodowo i jednocześnie są mieszkańcami powiatu poznańskiego, głównie gmin: Rokietnica i Tarnowo Podgórne, podejmowały próbę samodzielnego życia poza domem rodzinnym, w mieszkaniu treningowym, które znajduje się w Tarnowie Podgórnym w budynku WTZ. W tym roku ponownie złożyliśmy ofertę do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, na kontynuację zadania i otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Mieszkanie treningowe funkcjonuje w systemie całotygodniowym, w godzinach od 15.00 do 7.00 od poniedziałku do piątku, a w weekendy całodobowo. W sumie, w zadaniu weźmie udział 15 osób, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które przez miesiąc będą ćwiczyć samodzielność przy wsparciu asystentów, opiekunów. Zadanie będzie realizowane do 30 listopada 2021 roku. Pierwsza grupa 5 uczestników, rozpoczęła pobyt w mieszkaniu treningowym 6 września i mieszkała w nim do 3 października br. Podczas pobytu uczestnicy zadania ćwiczyli swoje umiejętności życia codziennego, takie jak: planowanie posiłków na cały tydzień, przygotowywanie listy zakupów, realizowanie jej w sklepie, przygotowywanie posiłków, dbanie o porządek w swoim pokoju i w częściach wspólnych mieszkania, dbanie o czystość odzieży (pranie, prasowanie, przygotowywanie odzieży w zależności od pogody), a także uczyli się ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje. Po pobycie pierwszej grupy uczestników możemy powiedzieć, że z dnia na dzień wykonywanie niektórych czynności stawało się nawykiem. Jednakże były również sprawy, które wymagają dalszego ćwiczenia i doskonalenia, jak na przykład: współpraca w grupie, podział obowiązków i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie. Mamy nadzieję, że możliwość spróbowania samodzielnego mieszkania, wykonywania wszystkich obowiązków domowych i ponoszenia odpowiedzialności za ich wykonanie przyczyni się do wzrostu poczucia własnej wartości u uczestników zadania, a tym samym do ich aktywnego uczestniczenia w wykonywaniu obowiązków w swoim rodzinnym środowisku.

„Od wsparcia do samodzielności” –  „Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego”.

 

 

Partnerami w projekcie jest Gmina Rokietnica i Gmina Tarnowo Podgórne.