Obóz sportowo – rekreacyjny

W dniach 16.08.2021 – 29.08.2021 w „mieszkaniach treningowych”, które mieszczą w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tarnowie Podgórnym, przy ul. 27 Grudnia 8, Stowarzyszenie zorganizowało dwa siedmiodniowe obozy sportowo – rekreacyjne dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Obozy odbyły się w ramach realizacji zadania: „Obóz sportowo – rekreacyjny dla osób z niepełnosprawnościami”, które było współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas trwania obozu, uczestnicy zadania ćwiczyli swoją sprawność fizyczną poprzez udział w treningach sportowych, wykorzystując sprzęty typu: gumy oporowe, piłki, ciężarki. W trakcie zajęć sportowo – rekreacyjnych ćwiczyli: ogólną wytrzymałość, wydolność, celność, koordynację wzrokowo – ruchową, poprawę elastyczności mięśni, równowagę. W ramach tych zajęć organizowane były: długie spacery ok. 6 km, gra w bocce, rzucanie krążkami na pachołki, rzucanie do celu, strzelanie z łuku. Zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywały się głównie na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej (znajdującej się w ogrodzie WTZ). Podczas deszczowej pogody zajęcia odbywały się wewnątrz budynku. W trakcie trwania obozu uczestnicy zadania uczyli się również przygotowywać zdrowe posiłki, które są bardzo ważne dla utrzymania zdrowia i dobrej kondycji fizycznej. Dodatkowym ćwiczeniem dla uczestników zadania było doskonalenie  umiejętności utrzymywania porządku w swoim otoczeniu.

Pomimo tego, że plan obozu był bardzo wypełniony, nie zabrakło czasu na odpoczynek i integrację przy dobrej kawie.

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych