Poprawa jakości życia osób długotrwale i przewlekle chorych.

07.03.2011 r. – 25.11.2011 r.

Dofinansowanie Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

W ramach realizacji zadania były prowadzone zajęcia:
• zajęcia rehabilitacyjne,
• zajęcia logopedyczne,
oraz dwa wyjścia do kina.

Projekt był przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rokietnica i Gminy Tarnowo Podgórne. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu od godziny 16.00-19.00 w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu przy ul. Poznańskiej 26.