Zajęcia z muzykoterapii

05.08.2013 – 23.10.2013 r.

Finansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne

W ramach realizacji zadania publicznego były prowadzone zajęcia muzyczne. Zajęcia odbywały się 2-3 razy w tygodniu. Celem zajęć było uwrażliwienie na rytm i muzykę wszystkich uczestników zajęć poprzez: śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych. Podczas realizacji zadania uczestnicy zostali przygotowani do udziału w dwóch festiwalach muzycznych “Anielskie Śpiewogranie” w Swarzędzu i “I Zlot Talentów” w Puszczykowie.