Zajęcia aktywizujące osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.

1.04.2010r. – 30.11.2010r.

Dofinansowanie Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW ramach realizacji projektu prowadzone były  zajęcia:  z bocci,  z muzykoterapii, zajęcia w wodzie, zajęcia z hipoterapii. Prowadzone zajęcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych  odbywały się dwa razy w tygodniu od godziny 16.00-19.00. Miejscem realizacji projektu – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu przy ul. Poznańskiej 26.

Dodatkowo dnia 25 września 2010 roku  została zorganizowana jednodniowa wycieczka Szlakiem Piastowskim.