Rehabilitacja w wodzie.

13.08.2012r. – 30.11.2012r.

Dofinansowanie Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

W ramach realizacji projektu były prowadzone zajęcia w wodzie dla członków Stowarzyszenia. Podczas realizacji zadania były prowadzone zajęcia oswajające z wodą, ćwiczenia korygujące postawę ciała, ćwiczenia oddechowe oraz nauka pływania. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu od 16.00 do 19.00.