Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Gminy Tarnowo Podgórne

11.01.2016 – 31.12.2016 r.

 Zadanie publiczne jest współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne.

W ramach realizacji zadania publicznego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Gminy Tarnowo Podgórne”, będą prowadzone następujące działania:

  • zajęcia sportowe z lekkoatletyki w Clubie  WUEF, które odbywają się we wtorki w godzinach od 16.00 do18.00
  • zajęcia z nauki pływania w Tarnowskich Termach, które odbywają się w czwartki w godzinach od 20.00 do 21.00