Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR,

które odbędzie się dnia 30.08.2022r. o godz. 18.00w Tarnowie Podgórnym, ul. 27 Grudnia 8 (siedziba WTZ).

 

         Porządek Obrad

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej. Stwierdzenie quorum.
 3. Przeczytanie porządku obrad.
 4. Dyskusja nad zmianą porządku obrad.
 5. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2021.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Zarządu za rok 2021.
 8. Przedstawienie sprawozdania z wykorzystania 1% podatku dochodowego przekazanego
  na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) za rok 2021.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu za rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z wykorzystania 1% podatku dochodowego przekazanego na rzecz OPP za rok 2021.
 13. Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia na rok 2022.
 14. Dyskusja na temat planów działania Stowarzyszenia na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania na rok 2022.
 16. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2023.
 17. Informacja skarbnika Stowarzyszenia o płatnościach składek członkowskich.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

                                                                                                                                                                                Zarząd Stowarzyszenia