Zaproszenie

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR, które odbędzie się dnia 12.05.2017r. o godz. 17.00 (pierwszy termin, a w braku kworum drugi termin o godz. 17.15) w Baranowie, ul. Wspólna 5 (Siedziba WTZ).

Porządek Obrad

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza i komisji skrutacyjnej. Stwierdzenie kworum.
  3. Przeczytanie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
  5. Uchwalenie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

W imieniu Zarządu

Wanda Koralewska

Prezes Stowarzyszenia