Zaproszenie

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ,,ROKTAR”, które odbędzie się 24 marca 2017 roku o godzinie 17.00 w Baranowie ul. Wspólna 5.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia za rok 2016.
 5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2016.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wykorzystania 1% podatku dochodowego przekazanego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
 7. Przedstawienie projektu planu działania i planu finansowego na rok 2017.
 8. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

 

                                                              W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

                                                                          Małgorzata Wilga – Siemkowicz

                                                                                       Prezes Stowarzyszenia