Zakończenie kursu fotograficznego w ramach projektu POKL „Jaśniejsza przyszłość”

lipiec 2011 r.

Zakończenie kursu fotograficznego w ramach projektu POKL „Jaśniejsza przyszłość” w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokietnicy. Podczas zakończenia kursu były prezentowane zdjęcia zrobione przez uczestników projektów oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów.