Wycieczka do Kórnika i Rogalina

12.06.2010 r. 

Wycieczka współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

W wycieczce wzięli udział uczestnicy zajęć terapeutycznych oraz ich opiekunowie.