Wizja lokalna byłego Zakładu Karnego w Mrowienie

30.09.2008 r.

Staranie Stowarzyszenia na zagospodarowanie terenu na potrzeby osób niepełnosprawnych. W planach siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywizacji Zawodowej i Mieszkań chronionych.