Uroczyste otwarcie nowego budynku WTZ

06.09.2019 r.

W piątkowe południe odbyło się oficjalne otwarcie naszego nowego budynku Warsztatu Terapii  Zajęciowej w Tarnowie Podgórnym przy ul. 27 Grudnia 8. Organizatorem tej uroczystości był Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym. Spotkanie, prowadzone przez Panią Agnieszkę Rzeźnik – koordynator Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Urzędzie Gminy, rozpoczęło się od uroczystego powitania zaproszonych gości wśród których byli: Pan Tadeusz Czajka – Wójt Gminy  Tarnowo Podgórne, Pani Ewa Noszczyńska – Szkurat I Zastępca Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, Pan Jan Grabkowski – Starosta Poznański, Pan Antoni Kalisz – członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, Pan Bartosz Derech – Wójt Gminy Rokietnica, Pan Marian Szkudlarek – Burmistrz Swarzędza,  Pan Zenon Gałka – Wójt Gminy Kaźmierz, Pani Anna Skupień – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON, Pani Elżbieta Bijaczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Kierownicy WTZ z powiatu poznańskiego,  Przewodnicząca i Radni Gminy Tarnowo Podgórne, uczestnicy WTZ, ich rodzice i opiekunowie oraz terapeuci WTZ. Uroczystego  przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: Pan Wójt Tadeusz Czajka, Pani Krystyna Semba – Przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne,  Pan Michał Kapturczak architekt, autor projektu budynku, prowadzący Firmę Consultor, Pan Piotr Bączyk wykonawca z Firmy Remo – Bączyk, Pan Kazimierz Szulc Prezes Stowarzyszenia Roktar w latach 2012 -2016, Pani Wanda Koralewska – obecna Prezes Stowarzyszenia.  Pan Wójt Gminy Tarnowo Podgórne przekazał na ręce Pani Wandy Koralewskiej symboliczny klucz do nowego budynku, życząc wszystkim użytkownikom obiektu dużo zadowolenia, radości i rozwoju osobistego. Następnie głos zabrała Pani Wanda Koralewska, która złożyła podziękowania Wójtowi i Radnym Gminy Tarnowo Podgórne, za podjęcie wyzwania i wybudowanie tak pięknego i przestrzennego budynku, z którego będzie mogła korzystać większa liczba osób z niepełnosprawnościami. Pani Prezes podziękowała również Zarządowi  Stowarzyszenia, który działał w latach 2012 -2016, za pomysł, koncepcję i konkretne działania zmierzające do realizacji budowy nowego obiektu. Pani Koralewska skierowała  podziękowania również w stronę władz Gminy Rokietnica, które od początku były przychylne budowie i wspierają działalność Warsztatu oraz całego Stowarzyszenia. Podkreśliła, że nic nie byłoby możliwe, gdyby nie osoby z wielkim sercem, które swoim czynnym udziałem pomagały przy przeprowadzce i urządzaniu się w nowym miejscu. Wśród wspomnianych osób znaleźli się: Jarosław, Paweł i Wojciech Dębscy, Rafał Gęgotek, Barbara i Paweł Miśko, Aleksandra Bartnik, Ewa Kram, Maria Dębska, Agnieszka Olejniczak. Podziękowania otrzymała również Pani Kierownik Elżbieta Kram, która z zaangażowaniem przygotowywała placówkę, aby od sierpnia mogły rozpocząć się zajęcia. Po podziękowaniach prezes stowarzyszenia, głos zabrał Wójt Gminy Rokietnica – Bartosz Derech, który wspomniał czas jak powstało Stowarzyszenie i jak tworzyły się Warsztaty w Baranowie. Wyraził słowa uznania dla pracy włożonej w powstanie tego budynku i podkreślił jego znaczenie dla mieszkańców. Starosta poznański Jan Grabkowski życzył dobrej pracy użytkownikom nowego obiektu, kierując życzliwe słowa zarówno do uczestników  i pracowników Warsztatu. Po oficjalnych przemówieniach przyszedł czas na występ artystyczny uczestników WTZ, pracowników i członków Stowarzyszenia. Występ rozpoczął się od piosenki “Początek” w wykonaniu uczestników: Kingi, Piotra i Krzysztofa. W scenariuszu naszego przedstawienia znalazły się wspomnienia zajęć  w Napachaniu i Baranowie,  opisujące w zabawny sposób historię naszego Warsztatu, a uczestnicy wnosili elementy puzzli, z których stopniowo wyłaniał się napis WTZ ROKTAR. Każdy element układanki zwierał nazwy umiejętności, zdobytych przez uczestników w trakcie zajęć w WTZ takich jak: kreatywność, dokładność, wytrwałość, jakość, np:  “Każdy pracuje u nas na swoje możliwości, aby było wszystko jak najlepszej jakości. Monika tego pilnuje i najmniejszą niedoskonałość w pracy wyłapuje”. Na zakończenie uczestnicy i cała kadra WTZ zaśpiewali “My kochamy ROKTAR” do muzyki “We will rock you” zespołu Queen. Po występie był czas na zwiedzanie budynku, rozmowy przy wspólnej kawie i poczęstunek zorganizowany przez firmę cateringową “Bankietowa Strzelnica”  z Tarnowa Podgórnego. Serdecznie dziękujemy Pani Wandzie Koralewskiej za ufundowanie pysznego tortu, a wszystkim mamom i członkom Stowarzyszenia za upieczenie smacznych ciast na tą ważną okoliczność. Dziękujemy  Pani Agnieszce Rzeźnik za profesjonalne poprowadzenie imprezy, a wszystkim gościom za przekazane prezenty, miłe słowa i życzenia. Życzymy sobie, aby wszystkie się spełniły 😉