ROKTAR dumny z sukcesu naszej uczestniczki

22.10.2014 r.

DSC_0636Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił w kwietniu tego roku uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej na XII ogólnopolski konkurs plastyczny. Konkurs zatytułowany „Sztuka osób niepełnosprawnych” miał w tym roku temat przewodni – „Piękno natury”. Konkurs zorganizowano w czterech kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja. Składał się z dwóch etapów. Najpierw oceniano prace na poziomie wojewódzkim, z którego to nagrodzone prace przechodziły na poziom krajowy.
Z Warsztatu Terapii Zajęciowej ROKTAR do etapu wojewódzkiego w Poznaniu wysłaliśmy pięć prac. Wykonali je: Weronika Szulc i Przemysław Bieniewski w kategorii – malarstwo i witraż, Urszula Galińska i Tomasz Miśko w kategorii – rysunek i grafika oraz Krzysztof Sadek w kategorii tkanina i aplikacja. Spośród wysłanych prac na etap wojewódzki, II miejsce zdobyła praca Urszuli Galińskiej pt. „Śmieszny jeż, ptak i pawie piórka”. Tym samym praca ta zakwalifikowała się do etapu krajowego, gdzie zdobyła wyróżnienie.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że Centralna Komisja Konkursowa w Warszawie miała bardzo trudne wybory. Prace plastyczne osób niepełnosprawnych są niezwykle piękne poprzez bezpośredni przekaz, barwy otaczającego świata, unikalne ujęcie rzeczywistości, bijącą radość i spontaniczność. Prace były starannie wykonane i plastycznie dokończone. O skali konkursu mówi już sama liczba blisko 700 zaproszonych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce, nie licząc pozostałych instytucji.
W związku z otrzymanym wyróżnieniem ogólnopolskim przez Urszulę Galińską dnia 22 października grupa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej ROKTAR wraz z opiekunami wzięła udział w uroczystej Gali XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych „Piękno natury”. Uroczystość odbyła się w teatrze „Och-Teatr” przy ulicy Grójeckiej w Warszawie. W holu teatru zaproszeni goście obejrzeli wystawę prac laureatów. Galę prowadziła aktorka Joanna Kurowska a uroczystości wzbogacił recital Mariana Opani. Po emocjonującym wręczeniu nagród i wyróżnień wszyscy zostali zaproszeni na świetny poczęstunek. Nie tylko udział w Gali i oklaskiwanie koleżanki ale również sama podróż pociągiem do Stolicy była dla naszych uczestników ciekawym przeżyciem. Organizatorzy wydali kolorowy katalog zawierający reprodukcje prac nagrodzonych, wyróżnionych i wskazanych do prezentacji; wśród nich z dumą oglądamy pracę Urszuli Galińskiej.