Projekt „Jaśniejsza przyszłość”

kwiecień – sierpień  2011 r.

Kursy dla osób Niepełnosprawnych: florystyczny, fotograficzny, komputerowy. Projekt „Jaśniejsza przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.