Powołanie

18.06.2008 r.

Powołanie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR w Urzędzie Gminy w Rokietnicy.