Poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej

październik 2011 r.

Udział reprezentacji Stowarzyszenia ROKTAR podczas poświęcenia figury Matki Bożej Fatimskiej w Białkoszycach – posiadłość p. Andrzeja Kawy przyjaciela ROKTARu.