Pielgrzymka do Sanktuarium

październik 2011 r.

IV Pielgrzymka Stowarzyszenia do Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach.