Odpust Parafialny w Cerekwicy

20.09.2009 r. 

Stoisko ROKTARu prezentacja prac, wyrobów wykonanych przez osoby niepełnosprawne.