„Kultury antyczne” w Lisówkach

październik 2011 r.

Reprezentacja ROKTARu na Integracyjnym Pikniku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwa Poznańskiego pod hasłem „Kultury antyczne” w Lisówkach.