III Wiosenny Integracyjny Turniej Bocci o Puchar Wójta Rokietnicy

06.06.2018 r.

Dnia 6 czerwca Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR przy współudziale Rokietnickiego Ośrodka Sportu pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Rokietnica, zorganizowało III Wiosenny Integracyjny Turniej Bocci o Puchar Wójta Gminy Rokietnica. Turniej rozpoczął się od uroczystego wprowadzenie na płytę boiska drużyn ze Szkoły Podstawowej w Mrowinie (2 drużyny), Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy (2 drużyny uczniów szkoły podstawowej i 2 drużyny uczniów gimnazjum), Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (1 drużyna), Warsztatu Terapii Zajęciowej w Baranowie przy Stowarzyszeniu ROKTAR (2 drużyny). Bardzo było nam miło powitać przybyłych gości: p. Tadeusza Czajkę – Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, p. Danutę Potrawiak – Sekretarz Gminy Rokietnica, p. Elżbietę Bijaczewską – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, p. Wandę Koralewską Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKATR wraz z Zarządem, p. Jerzego Maciejewskiego – Prezesa Rokietnickiego Ośrodka Sportu, p. Rafała Michalskiego – Kierownika OPS w Rokietnicy wraz z pracownikiem socjalnym, p. Adama Piocha –Przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica i p. Kazimierza Frysia Radnego Gminy Rokietnica, p. Karolinę Nawrocką – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Rokietnicy wraz z p. Wicedyrektor Lucyną Bigos, p. Wojciecha Kaczmarka – Dyrektora Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy, p. Teresa Wieczorek – Dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki, p. Ewelinę Domagałę – p.o. Manager Klubu Fitness ROSFIT w ROS. Następnie sędzia główny Turnieju p. Alicja Nazaruk przedstawiła zasady rozgrywek. W części artystycznej wystąpiły uczestniczki  Warsztatu Terapii Zajęciowej, które zaprezentowały układ taneczny do utworu „Chocolate Choco Choco” zespołu Soul Control. Wokalne umiejętności zaprezentował uczestnik Krzysztof Sadek, który wykonał dwa utwory „Pytasz Mnie” i „Do Boju Boccia”. Po występie artystycznym oficjalnego otwarcia zawodów, dokonała p. Danuta Potrawiak, która wypowiadała się bardzo ciepło o naszym Turnieju i życzyła wszystkim zawodnikom samych sukcesów. Zawody były rozgrywane w systemie pucharowym. W wyniku losowania drużyny zostały przydzielone do 3 grup, gdzie każda drużyna grała z każdą. Następnie pierwsze miejsca z każdej grupy i jedna drużyna zajmująca drugie miejsce w grupie, która zajęła najwięcej punktów w meczach, awansowały do półfinałów. Następnie zostały rozegrane półfinały. Zwycięzcy grali w finale, a przegrane drużyny stoczyły emocjonujący bój o trzecie miejsce. Ostatecznie trzecie miejsce zajęli zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Mrowinie drużyna II,  II miejsce zajęła drużyna II ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy a zwycięzcą Turnieju została drużyna z Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy. Ceremonii wręczania nagród  dokonali wspólnie: Zastępca Wójta Gminy Rokietnica p. Arkadiusz Klapiński, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Rokietnicy p. Lucyna Bigos oraz Prezes Stowarzyszenia ROKTAR p. Wanda Koralewska. Każda organizacja biorąca udział w Turnieju otrzymała dyplom i puchar za udział oraz paczkę nagród od sponsorów. Drużyny zajmujące miejsca na podium również otrzymały dyplomy, puchary ufundowane przez Wójta Gminy Rokietnica.

Turniej odbył się przy wsparciu sponsorów: firmy KOMPLET Polska z Tarnowa Podgórnego, która ufundowała pyszne pączki dla zawodników i wytrwałych kibiców, Restauracji „Pod Gruszą” p. Józefa Gawrona, która ufundowała pyszną grochówkę dla zawodników, Piekarni w Rokietnicy p. Piotra Łakomego, która ofiarowała nam bułki do grochówki. Paczki, upominki dla zawodników przygotowaliśmy z otrzymanych darów od sponsorów: MJP drukarni z Poznania, firmy Opony Express, oraz firmy WAAB. Dziękujemy bardzo wszystkim sponsorom za wsparcie naszej imprezy. Dziękujemy również rodzicom i członkom Stowarzyszenia za pomoc w organizacji Turnieju oraz p. Aleksandrze Bartnik za opiekę medyczną podczas rozgrywek.