III Pielgrzymka do Pniew

6.10.2010 r.

III Pielgrzymka do Pniew do Sanktuarium Św. Urszuli Ledóchowskiej – Patronki Stowarzyszenia.