II Wiosenny Integracyjny Turniej Bocci o Puchar Wójta Gminy Rokietnica

31.05.2017 r.

Już po raz drugi, w ostatni dzień maja Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR przy współudziale Rokietnickiego Ośrodka Sportu, pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Rokietnica, zorganizowało II Wiosenny Integracyjny Turniej Bocci o Puchar Wójta Gminy Rokietnica. W Turnieju uczestniczyło 6 organizacji z gminy Rokietnica: Szkoła Podstawowa w Mrowinie (1 drużyna), Szkoła Podstawowa w Napachaniu (1 drużyna), Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy (2 drużyny), Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy (2 drużyny), Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Warsztat Terapii Zajęciowej w Baranowie przy Stowarzyszeniu ROKTAR (2 drużyny). Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego wprowadzenia zawodników na płytę boiska przez odświętnie ubranych wolontariuszy, uczniów: Gimnazjum im. Noblistów i Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich oraz uczestników WTZ, powitania zaproszonych gości i przedstawienia zasad rozgrywek obowiązujących na Turnieju przez sędzię głównego panią Alicję Nazaruk. Następnie przyszedł czas na część artystyczną w wykonaniu uczestnika WTZ Krzysztofa Sadka, który zaśpiewał dwa utwory: „Pytasz Mnie” i „Do boju Boccia”. Po występie artystycznym oficjalnego otwarcia Turnieju, dokonał Wójt Gminy Rokietnica pan Bartosz Derech, życząc wszystkim zawodnikom samych sukcesów. Zawody były rozgrywane w systemie pucharowym. W wyniku losowania drużyny zostały przydzielone do 3 grup, gdzie każda drużyna grała z każdą. Następnie pierwsze miejsca z każdej grupy i jedna drużyna zajmująca drugie miejsce w grupie, która zajęła najwięcej punktów w meczach, awansowały do półfinałów. Następnie zostały rozegrane półfinały. Zwycięzcy grali w finale, a przegrane drużyny stoczyły emocjonujący bój o trzecie miejsce. Ostatecznie trzecie miejsce zajęli zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Napachaniu, II miejsce zajęła drużyna II z Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy, zwycięzcą Turnieju została drużyna I z Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy. Ceremonii wręczania nagród  dokonali wspólnie: Sekretarz Gminy Rokietnica pani Danuta Potrawiak, Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu pani Elżbieta Mazur, Prezes Stowarzyszenia ROKTAR pani Wanda Koralewska oraz Prezes Rokietnickiego Ośrodka Sportu pan Jerzy Maciejewski. Każda organizacja biorąca udział w Turnieju otrzymała dyplom i puchar za udział oraz paczkę nagród od sponsorów. Drużyny zajmujące miejsca na podium również otrzymały dyplomy i puchary ufundowane przez Wójta Gminy Rokietnica.

Turniej odbył się przy wsparciu sponsorów: firmy KOMPLET Polska z Tarnowa Podgórnego, która ufundowała pyszne pączki dla zawodników i  wytrwałych kibiców, Restauracji  „Pod Gruszą” pana Józefa Gawrona, która ufundowała pyszną grochówkę dla zawodników, Piekarni w Rokietnicy pan Piotra Łakomego, która ofiarowała nam bułki do grochówki. Paczki, upominki dla zawodników przygotowaliśmy z otrzymanych darów od sponsorów: Zakładu Piekarniczo – Cukierniczego GLUTENEX Sp. z o.o., MJP drukarni z Poznania, firmy Opony Express, oraz firmy WAAB. Dziękujemy bardzo wszystkim sponsorom za wsparcie naszej imprezy. Dziękujemy także wolontariuszom z Gimnazjum im. Noblistów za przygotowanie i przeprowadzenie gier planszowych dla zawodników oraz wolontariuszom z Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskim za pomoc w sędziowaniu. Podziękowania składamy również pani Aleksandrze Bartnik za opiekę medyczną podczas rozgrywek.