II Pielgrzymka do Sanktuarium Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach

7.10.2009 r. 

Pielgrzymka rozpoczęła się od spotkania z siostrą Urszulą Lesiak, która opowiadała nam o życiu Św. Urszuli Ledóchowskiej. Następnie została odprawiona msza święta w intencji Stowarzyszenia. Mszę świętą sprawował ksiądz kanonik Henryk Demut.