50 Lecie Kapłaństwa księdza Kanonika Henryka Demuta

05.06.2011 r.

 

Życzenia dla księdza Kanonika i podziękowania za dotychczasową współpracę za Stowarzyszeniem. W darze od ROKTARu pleciony koszyk i kwiaty.