“5 zmysłów eMOTION”

listopad – grudzień 2013 r.

Obraz-020-KopiowanieW ramach tego projektu przyjeżdżała do nas Pani Agata, która prowadziła zajęcia z choreoterapii.

O Projekcie: ponad 100 warsztatów dla osób niepełnosprawnych, wykłady, spektakle teatralno-taneczne, warsztaty dziennikarskie – to tylko część wydarzeń, które odbywać się będą w ramach projektu „5 zmysłów. eMOTION”, trwającego w Poznaniu od 15 września do 22 listopada 2013 r. Projekt “5 zmysłów. eMOTION” zakłada zapoznanie osób głuchoniemych, borykających się ze znacznymi ubytkami słuchu oraz osób niewidomych i słabowidzących, a także niepełnosprawnych umysłowo z wybranymi aspektami teatru i tańca. Inicjatywa jest dedykowana szerokiej grupie osób z różnymi typami niepełnosprawności, jako przedsięwzięcie mające na celu włączenie tych grup społecznych w pewne aspekty życia kulturalnego, które są najczęściej dla nich niedostępne. Działalność w ramach 5 zmysłów. eMOTION ma na celu umożliwić niepełnosprawnym uczestnikom doświadczenia potencjału swojej ekspresji poprzez ruch. Zamierzeniem jest, aby niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, uczestnicy poszerzyli świadomość swojego ciała i jego możliwości motorycznych. Projekt “5 zmysłów. eMOTION” ma ambicje, aby wykraczać poza aspekt czysto fizyczny i wskazywać na taniec jako medium ekspresji, nie tylko rozrywki. Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie wielu wydarzeń związanych ze sztuką tańca, szczególnie tańca współczesnego, jego teorią i praktyką, począwszy od warsztatów po wykłady i spektakle. Wśród planowanych wydarzeń podkreślić należy warsztaty tańca współczesnego, skierowane do społeczności osób niepełnosprawnych, prowadzone przez jednych z najlepszych i najbardziej doświadczonych praktyków tańca z całej Polski. Łącznie w ramach projektu zrealizowanych zostanie około 200 warsztatów, które prowadzone będą przez 40 zaproszonych pedagogów. Warsztaty będą się koncentrować na odkrywaniu indywidualnej ekspresji uczestników, rozpoznawaniu ich własnego potencjału ruchowego i rozwijaniu umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy i doświadczeń do rozbudowywania samodzielnej relacji ze sztuką tańca. Ważnymi wydarzeniami będą pokazy, podczas których zaprezentowane zostanę efekty pracy warsztatowej. Finalnym akcentem projektu będzie spektakl, w którym osoby niepełnosprawne zatańczą razem z profesjonalnymi artystami Polskiego Teatru Tańca…