Umiejętności Społecznych

“Nie kryjemy swej radości ucząc się społecznych umiejętności.”

Pracownię prowadzi Maria Lewandowska.

Głównym zadaniem i celem w Pracowni Umiejętności Społecznych  jest przygotowanie uczestnika do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie oraz zwiększanie zaradności życiowej uczestników. Podczas codziennych zajęć realizowane są  treningi z zakresu: higieny osobistej i ubioru, umiejętności społecznych w szczególności takich jak: korzystanie z różnych miejsc użyteczności publicznej, (sklep, restauracja, bank, poczta), nauka zwrotów grzecznościowych i podstawowych zasad savoir-vivre, nauka korzystania z telefonu w kontaktach towarzyskich i sytuacjach problemowych np. wzywanie odpowiednich służb adekwatnie do zagrożenia (pogotowie ratunkowe, policja, itp.), nauka wypełniania różnego rodzaju formularzy i dokumentów. Uczestnicy ćwiczą i podtrzymują nabyte umiejętności szkolne, omawiają ważne wydarzenia związane z Polską i światem (między innymi: tradycje świąteczne, ważne daty) oraz związane z realizacją treningu ekonomicznego, wykonują zadania przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (kształtowanie postaw zawodowych). W ramach zajęć w tej pracowni podopieczni uczą się wyszukiwania odpowiednich informacji w Internecie, takich jak: oferty pracy, rozkład jazdy komunikacji podmiejskiej, a także ćwiczą w praktyce umiejętność poruszania się środkami komunikacji podmiejskiej i miejskiej.

 Zdaniem Uczestników zajęć:

W pracowni u p. Marysi to były takie zajęcia o dobrym zachowaniu, że nie wolno wyzywać i brzydko mówić koleżankom, uczymy się o pomocy, bo nieraz oni się kłócą i przeszkadzają innym.  Piszemy literki i różne zadania rozwiązujemy: rebusy, krzyżówki i liczymy kasę.

„Pani Marysia daje robotę: literki, trzeba pisać, liczyć.”
Tomek (Tomasz Miśko)

„Pani jest ok, ma dobry humor, piszemy, czytamy, oglądamy filmy.”
Mati (Mateusz Tomczak)