Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

sprawozdanie finansowe za 2017 rok – kliknij by pobrać

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

Sprawozdanie merytoryczne 2017 – kliknij by pobrać

Sprawozdanie OPP za 2016 rok

Sprawozdanie opp za 2016 rok- kliknij by pobrać

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok- kliknij by pobrać

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok – kliknij by pobrać

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok – kliknij by pobrać

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok – kliknij by pobrać

SOF-1, 2014 r.

GUS SOF-1 za 2014 rok – kliknij by pobrać

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 – kliknij by pobrać

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 – kliknij by pobrać

Sprawozdanie OPP za 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE – kliknij by pobrać

BILANS – kliknij by pobrać

RACHUNEK WYNIKÓW – kliknij by pobrać

INFORMACJA DODATKOWA – kliknij by pobrać

SOF-5, 2013 r.

Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY – kliknij by pobrać

Baranowo, 15.02.2013 r.

Walne Zebranie Członków

Walne zebranie – kliknij by pobrać/wyświetlić

 

SOF-1, 2012 r.

Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych.

SOF-1 – kliknij by pobrać/wyświetlić