Maria Lewandowska

Terapeuta zajęciowy w Pracowni Umiejętności Społecznych

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, uzyskała studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W swojej karierze zawodowej współpracowała z osobami niepełnosprawnymi.
Ponieważ nie rodzimy się z umiejętnościami, tylko stopniowo je rozwijamy, w pracowni Umiejętności Społecznych prowadzi różnorodne ćwiczenia doskonalące umiejętności: koncentracja uwagi, spostrzegawczość, cierpliwość, kształtowanie empatii, doskonalenie realizacji w stawianych sobie obowiązków, przygotowanie do pełnienia ról społecznych oraz kształtowanie umiejętności  z zakresu komunikacji interpersonalnej.
Prywatnie żona i mama dwóch córek. Czas wolny najchętniej spędza aktywnie z całą swoją rodziną.