Rehabilitacja

Sala Rehabilitacji „Mała ciasna, ale własna”

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzi Alicja Nazaruk

Zadaniem zajęć rehabilitacyjnych jest podnoszenie sprawności psychofizycznej uczestników WTZ,
a w szczególnych przypadkach zapobieganie regresji  w stanie zdrowia uczestnika poprzez:

 

  • rehabilitację medyczną zgodną z zaleceniami lekarskimi, mającą na celu leczenie schorzeń   spowodowanych niepełnosprawnością,
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe mające na celu podniesienie ogólnej sprawności  uczestników
  • ćwiczenia indywidualne usprawniające, wykonywane według zaleceń lekarza, mające na celu podniesienie ogólnej sprawności osoby niepełnosprawnej,
  •  ćwiczenia kompensacyjno-adaptacyjne, mające na celu kompensacje ubytków i wad oraz   adaptacje do warunków zewnętrznych uczestnika,
  • ćwiczenia rekreacyjno – koncentrujące i rekreacyjno – relaksujące, mające na celu  podniesienie sił witalnych oraz zrównoważenie emocjonalne uczestników WTZ,
  • ćwiczenia rytmiczne przy muzyce i ćwiczenia sportowe, mające na celu podniesienie  ogólnej sprawności uczestników.
  • prowadzenie turystyki rowerowej,
  • prowadzenie zajęć z Bocce,
  • przygotowywanie uczestników na zawody sportowe,
  • prowadzenie Klubu Olimpiad Specjalnych.

W sali rehabilitacji zdaniem naszych Uczestników:

ćwiczy się, przebrać się można, na rowerze pojeździć, na bieżni pobiegać. Ćwiczymy na materacach i drabinkach oraz piłkach.  Gramy w boccie, jeździmy na zawody – medale zdobywamy. Zajęcia na basenie mamy, i uczymy się pływać. Na rowerze po okolicy jeździmy, tandemem i trzykołowcem. W Sali na kłującym jeżyku, brzuszki robimy i na piłce ćwiczymy. Robimy poranne ćwiczenia.

„Zdobyłem złoty medal, srebrny, dyplom”
Przemcio (Przemysław Bieniewski)

„Piłkę trzeba do kosza trafić”
Tomasz (Tomasz Miśko)