Zarząd

Skład Zarządu  od 15.02.2012 r. do 11.03.2016 r.

Kazimierz Szulc  – Prezes Zarządu

Halina Wiśniewska – Wiceprezes Zarządu

Maria Mruk Skarbnik

Sylwia Tomczak  – Sekretarz

Andrzej Kawa – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej ( od 15.02.2012 r. do 11.03.2016 r.)

Małgorzata Wilga – Siemkowicz  (Przewodniczący Komisji)
Wanda Muczyńska – Pytlak
Ewa Szymańska