Zarząd

Skład Zarządu od  17.01.2022 r.  

Wanda Koralewska – Prezes Zarządu

e-mail: roktar@roktar.pl, wanda.koralewska@roktar.pl

tel. 502 534 395

Zbigniew Kubiak – Wiceprezes Zarządu

Elżbieta Bieniewska – Skarbnik

Sylwia Tomczak – Sekretarz

Aleksandra Bartnik – Członek Zarządu

Elżbieta Kram – Członek Zarządu

e-mail: elzbieta.kram@roktar.pl


Skład Zarządu od  15.07.202021 r. do 10.01.2022 r.

Wanda Koralewska – Prezes Zarządu

e-mail: roktar@roktar.pl, wanda.koralewska@roktar.pl

tel. 502 534 395

Zbigniew Kubiak – Wiceprezes Zarządu

Grażyna Schabowska – Skarbnik

Sylwia Tomczak – Sekretarz

Elżbieta Bieniewska – Członek Zarządu

Elżbieta Kram – Członek Zarządu

e-mail: elzbieta.kram@roktar.pl


Skład Zarządu od  29.03.2017 r. do 15.07.2021 r.

Wanda Koralewska – Prezes Zarządu

e-mail: roktar@roktar.pl, wanda.koralewska@roktar.pl

tel. 502 534 395

Zbigniew Kubiak – Wiceprezes Zarządu

Maria Mruk – Skarbnik

Sylwia Tomczak – Sekretarz

Elżbieta Bieniewska – Członek Zarządu

Elżbieta Kram – Członek Zarządu

e-mail: elzbieta.kram@roktar.pl

Skład Komisji Rewizyjnej od 29.07.2020 r.

Wanda Muczyńska – Pytlak – Przewodniczący Komisji

Barbara Klocek – Wiceprzewodniczący Komisji

Teresa Kerber – Sekretarz Komisji


Skład Komisji Rewizyjnej od 12.05.2017 r. do 29.07.2020 r.

Wanda Muczyńska – Pytlak – Przewodniczący Komisji

Barbara Klocek – Wiceprzewodniczący Komisji

Teresa Kerber – Sekretarz Komisji


Skład Zarządu od  11.03.2016 do 24.03.2017 r.

Małgorzata Wilga – Siemkowicz – Prezes Zarządu

Wanda Koralewska – Wiceprezes Zarządu

Maria Mruk – Skarbnik

Sylwia Tomczak – Sekretarz

Andrzej Kawa – Członek Zarządu

Elżbieta Kram – Członek Zarzadu

Grażyna Nowicka – Członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej od 11.03.2016 r. do 12.05.2017 r.

Wanda Muczyńska – Pytlak – Przewodniczący Komisji

Ewa Szymańska – Wiceprzewodniczący Komisji

Danuta Borowczyk – Sekretarz Komisji