BUDUJEMY NOWY DOM

16 grudnia 2014 roku przedstawiono publicznie na sesji Rady Gminy Tarnowa Podgórnego koncepcję architektoniczno funkcjonalną nowego Warsztatu Terapii Zajęciowej. Ma być on wybudowany w Tarnowie Podgórnym w roku 2016. Autorem koncepcji jest biuro architektoniczne Consultor Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego. Projekt koncepcji powstał na zlecenie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Roktar w uzgodnieniu z wójtem Gminy Tarnowa Podgórnego.

Rokietnica ul. Szamotulska 8A
62-090 Rokietnica
tel. 502-631-137
e-mail: roktar@roktar.pl
Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Rokietnicy

nr konta:
86 9043 1041 2041 0053 0275 0001


Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. 27 Grudnia 8
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 500 420 323, 61 8510 805
  • http://www.glutenex.com.pl/
  • http://panoramafirm.pl/wielkopolskie,pozna%C5%84ski,tarnowo_podg%C3%B3rne,%C5%82anowa,19/bor_bus_leszek_borowiak-aajdzw_ntb.html
  • http://www.bzwbk.pl/
  • http://powiat.poznan.pl/
  • http://powiat.poznan.pl/
  • http://www.tarnowo-podgorne.pl/
  • http://www.platinumoil.eu/go.live.php/PL-H7/kontakt.html
  • http://www.lusowskizdroj.pl/kontakt